MAXIE MAULTSBY




Maxie Maultsby Jr.
Dr. Maxie C. Maultsby, Jr. (ur. 24 kwietnia 1932 r.) był profesorem psychiatrii w czterech amerykańskich szkołach medycznych. W 1977 został wybrany na członka American Psychiatric Association, a w roku 2000 wyróżniono go dożywotnim członkostwem w tej organizacji, w uznaniu za znaczący wkład w amerykańską psychiatrię. Od 1989 do 1995 roku był przewodniczącym katedry psychiatrii w College of Medicine na Howard University w Waszyngtonie. Obecnie jest tam jednym z aktywnych profesorów honorowych.

Jest twórcą Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ) opartej na modelu terapii poznawczo-behawioralnej nastawionej na samopomoc. Podstawą RTZ jest założenie, że to nie fakty wywołują nasze emocje, ale nasze przekonanie o tych faktach. 

Celem Racjonalnej Terapii Zachowania jest kontrola własnych emocji i wpływ na nie. Program terapii oparty jest na teoriach uczenia i neurofizjologii oraz koncentruje się głównie na możliwościach zmiany niezdrowego sposobu myślenia. 
Stosując się do wytycznych programu można skutecznie nauczyć się radzić sobie z codziennymi kłopotami i stresem, związanym z wykonywaną pracą, a także z trudnymi problemami osobistymi i rodzinnymi. Książki dr. Maultsby’ego zostały przetłumaczone na kilka języków i służą nie tylko specjalistom od chorób psychicznych, ale i zwykłym czytelnikom, którzy chcą lepiej radzić sobie ze swoimi emocjami i nawykami. Są używane na zajęciach, w kościołach, korporacjach, ale też w grupach wsparcia dla osób uzależnionych i w programach resocjalizacyjnych. W tych ostatnich mają usprawnić okazywanie emocji i zachowań w sytuacjach interpersonalnych.
(za: www.charaktery.eu)