AARON BECKDr Aaron Temkin  Beck (ur. 18 lipca 1921) - ukończył Brown University w 1942, a następnie Yale Medical School w 1946 roku. Początkowo zdobywał wiedzę z zakresu psychoanalizy, jednak poszukiwania skutecznej metody leczenia depresji podczas pracy jako psychiatra na Uniwersytecie Pennsylwanii doprowadziły go do rozwoju koncepcji Terapii Poznawczej (Cognitive Therapy), która okazała się skuteczna w przypadku wielu schorzeń. Dzisiaj jest emerytowanym profesorem Wydziału Psychiatrii w Pennsylwanii, gdzie mimo wieku prowadzi badania.
Dr Beck opracował słynną skalę mierzenia zaburzeń psychicznych wykorzystywaną szeroko na całym świecie. Brał udział w pracach Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego, publikował w niezliczonych czasopismach medycznych i wykładał na całym świecie. W czasie swej wieloletniej praktyki pełnił funkcję profesora gościnnego w takich uczelniach, jak Oxford, Harvard, Yale czy Columbia.Ponadto jest honorowym dyrektorem Akademii Terapii Poznawczej, organizacji non-profit, zrzeszającej blisko 1000 certyfikowanych terapeutów.
Dr Beck opublikował 22 książki oraz ponad 540 artykułówJest także laureatem wielu nagród, w tym Albert Lasker Award oraz Gustave O. Award Lienhard za "wybitne osiągnięcia na rzecz poprawy opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych."

Tuż po rozpoczęciu kariery zawodowej, jako wyznawca i praktyk tradycyjnej psychiatrii psychoanalitycznej, ruszyłem z ogromnym entuzjazmem do pracy i zacząłem badać empirycznie dowody na potwierdzenie freudowskiej teorii i terapii depresji. Trudno było takie dowody znaleźć, a z danych, które zbierałem, wyłonił się kształt nowej, sprawdzalnej naukowo teorii na temat przyczyn zaburzeń emocjonalnych. Miałem wrażenie, że w badaniach tych powstaje obraz pacjenta z depresją, który postrzega siebie samego jako "przegranego", jako kogoś, kto się do niczego nie nadaje, kto jest skazany na frustrację, poniżenie i klęskę. Dalsze eksperymenty wykazały, że istnieje znacząca różnica pomiędzy samooceną, oczekiwaniami i aspiracjami osoby w depresji z jednej strony a rzeczywistymi osiągnięciami takiej osoby z drugiej. Doszedłem zatem do wniosku, że w depresji musi istnieć element zaburzenia myślowego - osoba pogrążona w tej chorobie wyciąga na swój własny temat negatywne, niczym nieuzasadnione wnioski, podobnie myśli o swoim środowisku i swojej przyszłości. Taki pesymizm wpływa na nastrój, motywację i związki z innymi, prowadząc do pełnego spektrum psychologicznych i fizycznych objawów typowych dla depresji.
Obecnie jesteśmy w posiadaniu ogromnej liczby danych naukowych i wyników badań klinicznych, które wskazują na to, że człowiek może nauczyć się sterować i kontrolować nieprzyjemne zmiany nastroju i autodestrukcyjne zachowania, wprowadzając w życie kilka względnie prostych zasad i technik.Bardzo obiecujące wyniki tych badań rozbudziły zainteresowanie  teorią poznawczą wśród psychiatrów, psychologów oraz innych osób zajmujących się problemami zdrowia psychicznego. Wielu autorów określało nasze odkrycia mianem przełomu w badaniach naukowych nad psychoterapią i zmianami osobowościowymi.  Ta wciąż rozwijająca się teoria zaburzeń emocjonalnych, na której opieraliśmy badania, stała się przedmiotem intensywnych studiów w ośrodkach uniwersyteckich na całym świecie.

- Aaron Beck
przedmowa do: "Radość życia czyli jak zwyciężyć depresję", David. D. Burns, Poznań 2010

____________________________
informacje za: Beck Institute - www.beckinstitute.org, tłum. Adam Zemełka