czwartek, 25 lipca 2013

SESJA 60: ZE STOICKIM SPOKOJEM

KRÓTKA POWTÓRKA
Dwa tygodnie temu poznaliśmy młodego architekta Michała, które osiągnąwszy zawodowy sukces tak bardzo bał się porażki, że popadł w poważne zaburzenia, utrudniające codzienne życie. Przed tygodniem natomiast spotkaliśmy się z Nickiem - młodym mężczyzną, który urodził się bez rąk i nóg, a mimo tego zdołał żyć pełnią życia i zarażać swoim entuzjazmem innych. Jak sam przyznał: bez rąk, bez nóg, bez problemów! Te dwie historie obrazują dwa różne oblicza cierpienia. Obie kończą się jednak happy endem, którym jest pogodzenie się z tym, co nieodwracalne, praca nad tym, co można zmienić i nieustające próby uszczknięcia z życia jeszcze więcej.

DZISIEJSZA SESJA
Jak zapewne wiesz, Czytelniczko i Czytelniku, obchodziliśmy wczoraj szóstą rocznicę śmierci doktora Alberta Ellisa. Łączyliśmy się w tym dniu z jego niesamowitą małżonką (i patronką naszego bloga), której miłość wypełniała ostatnie lata życia Ellisa. W związku z tą rocznicą oraz z okazji 60-tej sesji postanowiliśmy oddać głos samemu twórcy terapii REBT.
Krótki biogram znajdujący się w zakładce "Albert Ellis" zastąpiliśmy obszerniejszym fragmentem ostatniej, wydanej pośmiertnie książki, której egzemplarz podarowała nam jej współautorka - dr Debbie Joffe Ellis. W części pierwszej, którą opublikowaliśmy wczoraj, nasz bohater wspominał o znaczeniu dzieł wielkich filozofów, którymi inspirował się w młodości i następnie tworząc podwaliny swojej racjonalnej terapii. Byli to przede wszystkim Sokrates, Epikur, Epiktet, Marek Aureliusz, Seneka, Konfucjusz, Lao Tzu, Budda, Emerson, Dewey, Santayana, Russell, Wittgenstein, Spinoza, Kant, Hume, Thoreau, Freud, Watson, i Adler. W ramach dzisiejszej sesji postanowiliśmy oddać głos każdemu z myślicieli, a następnie poprosić Ciebie, Czytelniczko i Czytelniku, o wykonanie drobnego zadania. Ale o tym za chwilę. Wsłuchajmy się więc mądrość tych, którzy przez stulecia tworzyli systemy o wartości terapeutycznej, na długo przed powstaniem naukowej psychologii.
 • "Tyl­ko w so­bie sam każdy no­si swój skarb i tam źródło znaj­du­je natchnienia." - Sokrates
 • "Dla nikogo nie jest ani za wcześnie, ani za późno zacząć troszczyć się o zdrowie swej duszy." -Epikur
 • "Ludzi niepokoją nie rzeczy, ale poglądy, które mają na ich temat!" - Epiktet
 • "Jakże łat­wo od­trącić od siebie i odep­chnąć wszel­kie wyob­rażenia niepo­kojące i nies­to­sow­ne i na­tychmiast uzys­kać po­godę ducha." - Marek Aureliusz
 • "Podobnie jak wrastają w nas głęboko wszystkie złe nawyki, jeśli ich nie wykorzenić, kiedy powstają, tak również nasze smutki, żale i samoudręki karmią się w końcu samym utrapieniem, a rozpacz staje się chorobliwą rozkoszą nieszczęśliwej duszy." - Seneka
 • "Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku." - Konfucjusz
 • "Odpowiedzialni jesteśmy nie tylko za to, co robimy, lecz i za to, czego nie robimy." - Lao Tzu
 • "Jes­teśmy tym, co o so­bie myśli­my. Wszys­tko, czym jes­teśmy, wy­nika z naszych myśli. Naszy­mi myśla­mi tworzy­my świat." - Budda
 • "Zrób coś, a zdobędziesz siłę." - Ralph Waldo Emerson
 • "Osiągnięcie celu jest punktem startowym do osiągnięcia kolejnego." - John Dewey
 • "Zdrowie psychiczne to właściwie użyte szaleństwo." - George Santayana
 • "Jednym z objawów zbliżającego się załamania nerwowego jest przekonanie, że wykonujemy niezwykle ważną pracę." - Bertrand Russell
 • "Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata." - Ludwig Wittgenstein
 • "Lęk nie może is­tnieć bez nadziei, ani nadzieja bez lęku." - Baruch Spinoza
 • "Miejcie odwagę posługiwać się rozumem." - Immanuel Kant
 • "Wszystko, czym jestem, to rozum i natura." - David Hume
 • "Nie można zaufać żadnemu sposobowi rozumowania czy postępowania, choćby i najstarszemu, jeśli się go nie wypróbuje." - Henry David Thoreau
 • "Człowiek bro­ni się przed strachem za po­mocą lęku." - Zygmunt Freud
 • "Bądź dobry – każdy, kogo spotkasz, prowadzi ciężki bój." - John Watson
 • "Człowiek więcej wie, niż rozumie." - Alfred Adler

ZADANIE DOMOWE
Wybierz jeden z powyższych cytatów, który uznasz za najbardziej do Ciebie przemawiający. Następnie zapisz go na małej karteczce, którą mógłbyś nosić w portfelu. W chwili uaktywnienia się negatywnych emocji, nim podejmiesz działanie, poświęć 5 sekund na sięgnięcie po kartkę i odczytanie zapisanego motta. Dopiero po wykonaniu tej drobnej czynności wybierz sposób reakcji na aktywujące zdarzenie. Prawda, że emocje nieco opadły?